ओम्नी-च्यानल संचारका लागि व्यावहारिक रणनीतिहरू

ओम्नी-च्यानल संचार के हो भन्ने बारे एक संक्षिप्त विवरण र त्यसमा मार्केटिंग टोलीहरूको लागि आफ्ना ग्राहकहरूको वफादारी र मूल्य बढाउन विशिष्ट सुविधाहरू र रणनीतिहरू।