पोल्फिश: कसरी मोबाइल मार्फत ग्लोबल अनलाइन सर्वेक्षणहरू प्रभावकारी ढ .्गले पुर्‍याउने

तपाईंले उत्तम बजार अनुसन्धान सर्वेक्षण सिर्जना गर्नुभयो। अब, तपाइँ कसरी आफ्नो सर्वेक्षण वितरण र छिटो एक सांख्यिकीय महत्वपूर्ण संख्या प्रतिक्रियाहरु चाँडै प्राप्त हुनेछ? विश्वको १$.$ डलरको बजार अनुसन्धान खर्चको १०% अमेरिकामा अनलाइन सर्वेक्षणमा खर्च गरिन्छ तपाईं कफी मेशीनमा जानुभएको भन्दा बढि पटक तपाईंले यसभन्दा बढी समय गुमाउनुभएको छ। तपाईंले सर्वेक्षण प्रश्नहरू सिर्जना गर्नुभयो, उत्तरहरूको प्रत्येक संयोजन सिर्जना गर्नुभयो – प्रश्नहरूको क्रम पनि पूर्ण गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईले सर्वेक्षण समीक्षा गर्नुभयो, र परिवर्तन गर्नुभयो