मार्केटर्सलाई बौद्धिक सम्पत्ती संरक्षणको बारेमा के जान्नु आवश्यक छ

मार्केटिंग — र सबै अन्य व्यापार गतिविधिहरू - टेक्नोलोजीमा बढ्दो निर्भर भएको छ, बौद्धिक सम्पत्तीको रक्षा सफल कम्पनीहरूको लागि एक प्राथमिकता भएको छ। त्यसकारण प्रत्येक मार्केटिंग टोलीले बौद्धिक सम्पत्ति कानूनको आधारभूत कुरा बुझ्नुपर्दछ। बौद्धिक सम्पत्ति के हो? अमेरिकी कानूनी प्रणालीले सम्पत्ती मालिकहरूको लागि केहि अधिकार र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यी अधिकारहरू र संरक्षणहरू हाम्रो सम्झौताको पछाडि व्यापार सम्झौताहरू मार्फत विस्तार हुन्छन्। बौद्धिक सम्पत्ति दिमागको कुनै पनि उत्पादन हुन सक्छ