निजीकरण देखि उच्च परिभाषा भावनात्मक खुफिया को लागी

उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ) भएका व्यक्ति राम्रो मन पराउँछन्, कडा प्रदर्शन देखाउँछन् र सामान्यतया बढी सफल हुन्छन्। तिनीहरू जोरदार छन् र राम्रो सामाजिक सीपहरू छन्: तिनीहरू अरूको भावनाहरूको चेतना देखाउँछन् र उनीहरूको शब्द र कार्यहरूमा यो चेतना प्रकट गर्दछन्। तिनीहरू व्यक्तिहरूको एक विस्तृत श्रृंखला को लागी साझा जमीन पाउन सक्छन् र सम्बन्ध पोषण कि बस मित्रता र साथ प्राप्त गर्न को क्षमता भन्दा पर जान। तिनीहरूले यसलाई हेराई र विश्लेषण गरेर प्राप्त गर्छन्