किन अडियो आउट-अफ-होम (AOOH) ले तेस्रो-पक्ष कुकीहरूबाट संक्रमणको नेतृत्व गर्न मद्दत गर्न सक्छ

हामीले केहि समयको लागि थाहा पाएका छौं कि तेस्रो-पक्ष कुकी जार धेरै लामो समय सम्म भरिने छैन। हाम्रा ब्राउजरहरूमा बस्ने ती साना कोडहरूमा व्यक्तिगत जानकारीको एक टन बोक्ने शक्ति हुन्छ। तिनीहरूले मार्केटरहरूलाई मानिसहरूको अनलाइन व्यवहारहरू ट्र्याक गर्न र ब्रान्ड वेबसाइटहरू भ्रमण गर्ने वर्तमान र सम्भावित ग्राहकहरूको राम्रो बुझाइ प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछन्। तिनीहरूले मार्केटरहरू - र औसत इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई - अझ प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक मिडिया व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छन्। त्यसोभए, समस्या के छ? द