ईकामर्स स्टार्टअपको लागि Collectionण संग्रह: परिभाषित गाइड

लेनदेन-आधारित घाटा धेरै व्यवसायहरूको लागि जीवनको वास्तविकता हो, चार्जब्याकहरू, भुक्तानी नगरी बिलहरू, उल्टाउनेहरू, वा अप्रसन्न उत्पादनहरूको कारण। Ndingण दिने व्यवसायहरूको विपरीत जसले उनीहरूको व्यवसाय मोडेलको एक हिस्साको रूपमा घाटाको एक ठूलो प्रतिशत स्वीकार्नुपर्दछ, धेरै स्टार्टअपहरूले लेनदेन घाटालाई एक उपद्रवको रूपमा व्यवहार गर्छन् जसलाई धेरै ध्यान आवश्यक पर्दैन। यसले अनचेक ग्राहक व्यवहारको कारण घाटामा स्पाइक्स निम्त्याउन सक्छ, र घाटाहरूको ब्याकलॉग जुन केहि महत्वपूर्णसँग कम गर्न सकिन्छ।