सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको उचित तालिकाका लागि उत्तम अभ्यासहरू

तपाइँको सामाजिक मिडिया पोष्टिको समय तालिका तपाइँको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण अंश हुनुपर्दछ, र भन्नु जरूरी छैन, यसका धेरै फाइदाहरू छन्। दिनमा धेरै चोटि धेरै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा पोष्टिंगको बारेमा सोच्नुको अलावा तपाई एक सुसंगत तालिका बनाउनुहुनेछ, समयको संवेदनशील सामग्रीको योजना बनाउनुहुनेछ, र स्वस्थ साझेदारी अनुपात पनि पाउनुहुनेछ किनकि तपाईं पहिले योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक आधारमा सबै समय सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा हुनुको सट्टा, तालिका बनाउँदै