Qwilr: कागजात डिजाइन प्लेटफार्म रूपान्तरण बिक्री र मार्केटिंग संपार्श्विक

ग्राहक संचार प्रत्येक व्यवसायको जीवनरक्त हो। यद्यपि COVID-१ with मार्केटर्सको% 19% को लागी बजेट कटौती गर्न बाध्य पार्दा, टोलीलाई कम संग अधिक गर्न काम दिइन्छ। यसको मतलब भनेको कम बजटमा सबै मार्केटि and र बिक्री कलटरल उत्पादन गर्न सक्षम हुनु, र प्राय: डिजाइनर वा एजेन्सीको विलासिता बिना यसलाई उत्पादन गर्न। रिमोटको काम र बिक्रीको मतलब बिक्री र मार्केटिंग टोलीहरू अब पालनपोषण गर्न व्यक्ति-सञ्चार कौशलमा भर पर्न सक्दैनन्