मार्कम मान: A / B परीक्षणको एक विकल्प

त्यसोभए हामी सँधै जान्न चाहन्छौं कि मार्कम (मार्केटिंग संचार) कसरी प्रदर्शन गर्दैछ दुबै वाहनको रूपमा र व्यक्तिगत अभियानको लागि। मार्कमको मूल्या In्कन गर्दा साधारण A / B परीक्षण प्रयोग गर्न सामान्य छ। यो एक त्यस्तो प्रविधि हो जसमा अनियमित नमूनाकरणले अभियान उपचारको लागि दुई कक्षहरू बनाउँछ। एउटा सेलले टेस्ट लिन्छ र अर्को सेल गर्दैन। तब प्रतिक्रिया दर वा शुद्ध राजस्व दुई कक्षहरू बीच तुलना गरिन्छ। यदि परीक्षण कक्षले नियन्त्रण सेललाई प्रदर्शन गरीरहेको छ