W तरीकाहरू घटना टेकको साथ तपाईंको B9B घटनाहरू स्ट्रिमलाइन गर्न

तपाईंको मार्केच स्ट्याकमा नयाँ: घटना प्रबन्धन सफ्टवेयर घटना योजनाकर्ताहरू र मार्केटरहरूले ज्यागल गर्नको लागि धेरै चीजहरू छन्। उत्कृष्ट वक्ताहरू फेला पार्दै, उत्कृष्ट सामग्रीको क्युरेट गर्दै, प्रायोजनहरू बेच्दै, र एक अपवादात्मक सहभागीको अनुभव प्रदान गर्ने उनीहरूको दैनिक-दिनका गतिविधिहरूको थोरै प्रतिशत समावेश गर्दछ। अझै, ती गतिविधिहरू हुन् जसले ठूलो मात्रामा समय लिन्छ। त्यसकारण B2B घटनाहरूका आयोजकहरूले उनीहरूको मार्टेक स्ट्याकमा घटना टेक थपिरहेका छन्। क्याडमियम सीसीडीमा, हामीले १ creating बर्ष भन्दा बढि समय सिर्जना गरेर र बनायौं