किन टीम संचार तपाईको मार्टेक स्ट्याक भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ

डेटा क्वालिटी र सञ्चार संरचनाहरूमा सिमो अहवाको atypical दृष्टिकोण गो एनालिटिक्स मा पूरै लाउन्ज ताजा! सम्मेलन। OWOX, CIS क्षेत्र मा MarTech नेता, हजारौं विज्ञहरु लाई आफ्नो सभा र स्वागत गर्न आफ्नो ज्ञान र विचारहरु लाई स्वागत छ। OWOX BI टीम तपाइँ सिमो अहवा द्वारा प्रस्तावित अवधारणाको बारेमा सोच्न चाहानुहुन्छ, जुन निश्चित रूपमा तपाईको व्यवसायलाई बढाउने सम्भाव्यता छ। डेटाको गुणवत्ता र संगठनको गुणवत्ता