उत्कृष्ट डेटा, ठूलो जिम्मेवारी: कसरी SMBs ले पारदर्शी मार्केटिङ अभ्यासहरू सुधार गर्न सक्छ

साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरू (SMBs) ग्राहकका आवश्यकताहरू र उनीहरूले ब्रान्डसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नको लागि ग्राहक डेटा आवश्यक हुन्छ। अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा, व्यवसायहरू आफ्ना ग्राहकहरूका लागि थप प्रभावकारी, व्यक्तिगत अनुभवहरू सिर्जना गर्न डेटाको प्रयोग गरेर बाहिर खडा हुन सक्छन्। प्रभावकारी ग्राहक डेटा रणनीतिको आधार ग्राहक विश्वास हो। र उपभोक्ताहरू र नियामकहरूबाट थप पारदर्शी मार्केटिंगको लागि बढ्दो अपेक्षाको साथ, हेर्नको लागि यो भन्दा राम्रो समय अरू छैन।