ग्राहकको शपिंग यात्रा निजीकृत

व्यक्तिगत उपभोक्ताहरूलाई शपिंग अनुभव टेलरिंग नयाँ विचार होइन। एक स्थानीय रेस्टुरामा जाँदा तपाईंले पाउनुहुने भावनाको बारेमा सोच्नुहोस् र वेटर्रेसले तपाईंको नाम र तपाईंको सामान्य सम्झना गर्दछ। यो राम्रो लाग्छ, सही? निजीकरण त्यो व्यक्तिगत स्पर्श पुन: निर्माणको बारेमा हो, ग्राहकलाई देखाउँदै जुन तपाईं बुझ्नुहुन्छ र उनको ख्याल गर्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी निजीकरण रणनीति सक्षम गर्न सक्दछ, तर साँचो निजीकरण एक रणनीति र एक मानसिकता तपाइँको साथ प्रत्येक ग्राहकको अन्तरक्रियामा स्पष्ट छ