COVID-19 प्रकोप: विज्ञापन र मार्केटिंग प्रभाव

यो एजेन्सीसँग काम गर्न अत्यन्त मूल्यवान छ जुन सबै समयमा महत्त्वपूर्ण मार्केटि updates अपडेटहरूको शीर्षमा छ। हालको विश्व परिस्थिति र COVID-१ health स्वास्थ्य र सुरक्षाको कारण हरेक व्यवसाय परिवर्तन गर्न बाध्य पारिएको छ, यसको मतलब दुर्गम श्रमशक्तिको लागि पर्याप्त प्रविधि प्रदान गर्नु, सम्भव भएमा शून्य सम्पर्क सेवामा सर्नु, र व्यापार खर्चमा लगाम कडा पार्नु हो। जहाँ मार्केटिंग डलर खर्च गर्न यी समयमा महत्वपूर्ण छ। व्यवसाय पनि गर्न पर्छ