सात वाणिज्य सामाजिक वाणिज्य को साथ समस्याहरु

सामाजिक वाणिज्य एक ठूलो बजवर्ड भएको छ, यद्यपि धेरै खरीददारहरू र धेरै विक्रेताहरू उनीहरूको खरीद र बिक्रीको साथ "सामाजिक हुँदै" पछाडि छन्। यो किन हो? धेरै समान कारणहरूले गर्दा ई-वाणिज्यलाई ईन्ट-र-मोर्टार खुद्रासँग गम्भीर रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै वर्ष लाग्यो। सामाजिक वाणिज्य एक अपरिपक्व पारिस्थितिकी प्रणाली र अवधारणा हो, र यसले ई-वाणिज्य आज भएको राम्रो तेलको लेनदेन ब्रह्माण्डलाई चुनौती दिन यसले केवल समय लिनेछ। मुद्दाहरू छन्