प्रकाशकहरूले एडटेकलाई उनीहरूको फाइदाको लागि मार्न दिइरहेका छन्

वेब सबैभन्दा अस्तित्वमा रहनको लागि सबैभन्दा गतिशील र आविष्कारक माध्यम हो। त्यसैले जब यो डिजिटल विज्ञापनको कुरा आउँछ, रचनात्मकता अनबाउन्ड हुनुपर्दछ। सिद्धान्तमा, एक प्रकाशकले यसको मिडिया किटलाई अन्य प्रकाशकहरू भन्दा प्रत्यक्ष विकर्षण गर्न र यसको साझेदारहरूलाई अनुपम प्रभाव र प्रदर्शन प्रदान गर्न आम प्रकाशकहरू भन्दा भिन्नता दिन सक्षम हुनुपर्दछ। तर तिनीहरू गर्दैनन् किनभने तिनीहरू विज्ञापन टेकले के प्रकाशकहरूले गर्नु पर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरे, र उनीहरूको काममा होइन