ग्रेप्स इन, शैम्पेन आउट: कसरी एआईले सेल्स फनेललाई रूपान्तरण गर्दैछ

बिक्री विकास प्रतिनिधि (SDR) को दुर्दशा हेर्नुहोस्। आफ्नो करियरमा जवान र प्रायः अनुभवमा छोटो, SDR ले बिक्री संगठनमा अगाडि बढ्न प्रयास गर्छ। तिनीहरूको एउटा जिम्मेवारी: पाइपलाइन भर्न सम्भावनाहरू भर्ती गर्नुहोस्। त्यसैले तिनीहरू शिकार र शिकार गर्छन्, तर तिनीहरू सधैं उत्तम शिकार मैदानहरू फेला पार्न सक्दैनन्। तिनीहरू सम्भावनाहरूको सूचीहरू सिर्जना गर्छन् जुन उनीहरूलाई लाग्छ कि उत्कृष्ट छन् र तिनीहरूलाई बिक्री फनेलमा पठाउँछन्। तर तिनीहरूका धेरै सम्भावनाहरू फिट हुँदैनन्