सफ्टवेयर एक सेवाको रूपमा (सास) २०२० को लागि मंथन दर तथ्या .्क

हामी सबैले सेल्सफोर्स, हबस्पट, वा मेलचिमपको बारेमा सुनेका छौं। तिनीहरूले सास बृद्धि बढाउने युगको शुरूआत गरेका छन्। सास वा सफ्टवेयर-को रूपमा एक सेवा, सरल शब्दमा राखिन्छ, जब प्रयोगकर्ताहरूले सदस्यता आधारमा सफ्टवेयरको लाभ लिन्छन्। सुरक्षा, कम भण्डारण ठाउँ, लचिलोपन, अरु बीच पहुँचयोग्य जस्ता धेरै सुविधाहरूको साथ, सास मोडेलहरूले व्यवसाय बढ्नका लागि, ग्राहकको सन्तुष्टि र ग्राहक अनुभव सुधार गर्न अत्यन्त फलदायी साबित भएको छ। सफ्टवेयर खर्च २०२० मा १०..10.5% मा बढ्ने छ, जस मध्ये धेरै सा सासे संचालित हुनेछ।