भ्वाइस ओभरको विज्ञान

जब तपाईं होल्ड मेसेजि,, स्प्यान्डर भिडियो, व्यवसायिक वा कुनै पनि अनुभवी कथनकर्ताको आवश्यकताको लागि एक आवाज माथि कलाकारको साथ काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ जो तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताको लागि केवल सही प्रतिभा छ जो कोही छान्नु महत्त्वपूर्ण छ। एक पेशेवर आवाज मा केहि को लागी केहि शब्दहरु बोल्ने भन्दा बढी हो, पछि, तपाईं आफै गर्न सक्नुहुन्छ! कलाकारमा एक अनुभवी र कुशल आवाज प्रयोग गर्नु तपाईंको सन्देशमा संचार गर्नको लागि आवश्यक छ