के हलिडे २०२० ले हामीलाई २०२१ मा मोबाइल मार्केटिंग रणनीतिहरूको बारेमा सिकायो

यो भनेको बिना नै गइन्छ, तर २०२० मा छुट्टीको मौसम हामीले क्रियटिभको रूपमा अनुभव गरेका अन्य कुनै प्रकारका थिएन। सामाजिक दूरी प्रतिबन्धहरू फेरि दुनिया भर मा कब्जा संग, उपभोक्ता व्यवहार व्यवहारगत परम्परागत मानदण्डबाट परिवर्तन हुँदैछ। विज्ञापनदाताहरूका लागि यसले हामीलाई परम्परागत र घर-बाहिर (OOH) रणनीतिहरूबाट हटाउँदै छ, र मोबाइल र डिजिटल संलग्नतामा निर्भरता निम्त्याउँछ। यसभन्दा पहिले सुरू गर्नुको साथै गिफ्ट कार्डमा अभूतपूर्व वृद्धिले छुट्टी विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ