साना व्यवसायहरूका लागि कम बजेट सामग्री मार्केटिंग विचारहरू

तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि "ठूला केटाहरू" सँग प्रतिस्पर्धा गर्न तपाईंसँग मार्केटिंग बजेट छैन। तर शुभ समाचार यो हो: मार्केटिंगको डिजिटल संसारले यस क्षेत्रलाई पहिले कहिल्यै नभएको जस्तै गरीएको छ। साना व्यवसायसँग अवसर र रणनीतिहरूको एक मेजबान छ जुन दुवै प्रभावी र कम लागतका छन्। यी मध्ये एक हो, पाठ्यक्रम, सामग्री मार्केटिंग। वास्तवमा, यो सबै मार्केटि strate रणनीतिहरूको सबैभन्दा लागत प्रभावी हुन सक्छ। यहाँ सामग्री बजार रणनीतिहरू छन्