तपाईंको ग्राहक यात्राको हरेक चरणमा मूल्य निर्माण गर्दै

बिक्री बन्द एक ठूलो पल हो। यो तब हो जब तपाईं नयाँ ग्राहकको अवतरणमा सबै कामहरू मनाउन सक्नुहुन्छ। यो जहाँ तपाइँका सबै मानिसहरु को प्रयासहरु र तपाइँको CRM र MarTech उपकरणहरु लाई डेलिभर गरिएको छ। यो एक पप-दी-शैम्पेन हो र आरामको सासको सास लिनुहोस्। यो पनि शुरू मात्र हो। फर्वार्ड-सोच विपणन टोली ग्राहक यात्रा प्रबन्ध गर्न एक निरन्तर दृष्टिकोण अपनाउँछन्। तर परम्परागत उपकरणहरू बीचको ह्यान्ड्स अफ छोड्न सक्छ