२०१ in मा तपाईंको Go-to-Market फोकस शार्प गर्ने Ste चरणहरू

हामी सफल २०१२ को लागि रैम्पमा जाँदा, धेरै जसो B2019B बिक्री र मार्केटिंग नेताहरूसँग मैले बोलेको छु भन्ने विषय शीर्ष कुराको विषय हो उनीहरूको जाने बजार रणनीति। के यो धेरै कम्पनीका अधिकारीहरूको लागि तल उफ्रिन्छ कि त्यो हो कि तिनीहरूको कम्पनीले सही बजार क्षेत्रहरू लक्षित गरिरहेको छ वा उनीहरू आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न कत्तिको तयार छन्। किन यो कुरा गर्छ? एक मजबूत जाने-देखि-मार्केट रणनीति भएको दृढ रूपमा राजस्व प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो अन्तिम सर्वेक्षण 2०० मा