ई-वाणिज्य उत्पादन समीक्षा: Re कारण किन अनलाइन समीक्षा तपाईंको ब्रांडको लागि आवश्यक छ

एकले यो याद गर्न सक्दछ कि यो कसरी कारोबारको लागि सामान्य हुँदै गइरहेको छ, विशेष गरी ई-वाणिज्य क्षेत्रका लागि उनीहरूको वेबसाइटमा समीक्षा समावेश गर्न। यो लहरको केस होइन, तर विकास हो जुन ग्राहकहरूको विश्वास कमाउनमा अत्यधिक प्रभावकारी साबित भएको छ। इ-वाणिज्य व्यवसायको लागि, ग्राहकहरूको विश्वास जित्नु महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी पहिलो पटकका व्यक्तिहरू, किनकि तिनीहरूलाई हेर्ने कुनै मार्ग छैन।