उच्च प्रदर्शन बजारका लागि परम टेक स्ट्याक

२०११ मा, उद्यमी मार्क एन्डरिसनले प्रसिद्ध रूपमा लेखे, सफ्टवेयरले संसारलाई खाइरहेको छ। धेरै हिसाबले, Andreesen सही थियो। तपाईं दैनिक आधारमा कति सफ्टवेयर उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ सोच्नुहोस्। एकल स्मार्टफोनमा सयौं सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू हुन सक्छन्। र यो तपाईंको जेबमा केवल एउटा सानो उपकरण हो। अब, व्यापार संसारमा उही विचार लाई लागू गरौं। एकल कम्पनीले सयौं, यदि हजारौं होइन, सफ्टवेयर समाधानहरूको प्रयोग गर्न सक्दछ। वित्त देखि मानव गर्न