ई-कमर्सको नयाँ अनुहार: उद्योगमा मेसिन लर्निङको प्रभाव

कम्प्यूटरहरूले आफ्नै निर्णयहरू गर्नको लागि ढाँचाहरू पहिचान गर्न र सिक्न सक्षम हुन सक्छन् भनेर के तपाईंले कहिल्यै अनुमान गर्नुभएको छ? यदि तपाईंको जवाफ होईन भने, तपाईं ई-वाणिज्य उद्योगमा धेरै विशेषज्ञहरूको रूपमा उही डुङ्गामा हुनुहुन्छ; यसको हालको अवस्था कसैले अनुमान गर्न सकेन। यद्यपि, मेसिन लर्निङले विगत केही दशकहरूमा ई-वाणिज्यको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। इ-कमर्स कहाँ सही छ भनेर हेरौं