ग्राहम रान्ड

ग्राहम रेन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा भावुक मात्र होइन, तर एक उत्साही लेखक पनि हुन्। उसले सधैं वेबमा भएका परिवर्तनहरू अनुगमन गर्छ र सबै नयाँ कुराहरूसँग अद्यावधिक रहन प्रयास गर्छ। यसको राम्रो उदाहरण हो लगइन गाईडहरू वेबसाइट जहाँ उसले विभिन्न कम्पनीमा नयाँ कर्मचारीहरूका लागि ट्यूटोरियल प्रस्तुत गर्दछ।