मार्केटिङलाई डाटा-संचालित हुन गुणस्तर डाटा चाहिन्छ - संघर्ष र समाधानहरू

मार्केटरहरू डेटा-संचालित हुन चरम दबाबमा छन्। यद्यपि, तपाईले मार्केटरहरूलाई खराब डेटा गुणस्तरको बारेमा कुरा गर्ने वा तिनीहरूको संगठन भित्र डेटा व्यवस्थापन र डेटा स्वामित्वको कमीको बारेमा प्रश्न गर्ने भेट्टाउनुहुने छैन। यसको सट्टा, तिनीहरू खराब डाटाको साथ डाटा-संचालित हुन प्रयास गर्छन्। दुखद विडम्बना! धेरैजसो मार्केटरहरूका लागि, अपूर्ण डाटा, टाइपो, र नक्कलहरू जस्ता समस्याहरूलाई पनि समस्याको रूपमा मान्यता दिइँदैन। तिनीहरूले एक्सेलमा गल्तीहरू ठीक गर्न घण्टा खर्च गर्नेछन्, वा तिनीहरू डाटा जडान गर्न प्लगइनहरूको लागि अनुसन्धान गर्दैछन्।