ठेगाना मानकीकरण 101: लाभहरू, विधिहरू, र सुझावहरू

तपाईंले आफ्नो सूचीमा भएका सबै ठेगानाहरू एउटै ढाँचामा पछ्याउने र त्रुटि-रहित भएको अन्तिम पटक कहिले फेला पारेको थियो? कहिल्यै, हैन? तपाईंको कम्पनीले डाटा त्रुटिहरू कम गर्नका लागि चालेका सबै कदमहरूको बावजुद, डाटा गुणस्तर समस्याहरू - जस्तै गलत हिज्जे, छुटेका क्षेत्रहरू, वा प्रमुख ठाउँहरू - म्यानुअल डाटा प्रविष्टिको कारणले - अपरिहार्य छन्। वास्तवमा, प्रोफेसर रेमन्ड आर. पान्कोले आफ्नो प्रकाशित पेपरमा हाइलाइट गरे कि स्प्रिेडसिट डेटा त्रुटिहरू विशेष गरी साना डेटासेटहरूमा हुन सक्छ।