अनलाइन बेच्ने: तपाइँको सम्भावनाको खरीद ट्रिगरहरू पत्ता लगाउँदै

मैले सुन्न सक्ने प्राय: एक प्रश्न हो: अवतरण पृष्ठ वा विज्ञापन अभियानको लागि कुन सन्देश प्रयोग गर्ने भनेर तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ? यो सही प्रश्न हो। गलत सन्देश राम्रो डिजाइन, सही च्यानल, र एक महान सस्ता पनि overpower हुनेछ। उत्तर हो, निश्चित रूपमा, यो तपाईंको संभावना चक्र चक्रमा कहाँ छ निर्भर गर्दछ। कुनै पनि खरीद निर्णयमा major ठूला चरणहरू छन्। कसरी तपाइँ आफ्नो प्रॉस्पेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ