कसरी बढ्दो समायोजित वास्तविकताले प्रभावकारी मार्केटिंगलाई असर गर्छ?

COVID-19 ले किनमेल गरेको तरिका परिवर्तन भएको छ। बाहिरको महामारीको साथ, उपभोक्ताहरूले रहनको लागि रोज्नेछन् र यसको सट्टामा अनलाइन वस्तुहरू खरीद गर्नुहोस्। त्यसकारण उपभोक्ताहरू प्रभावकारीमा ट्यूनिंग गर्दै छन् कसरी गर्न सकिन्छ भिडियोहरू केहि पनि कसरी लिपस्टिकमा प्रयास गर्न देखि हाम्रो मनपर्ने भिडियो गेमहरू खेल्न। प्रभावकारी मार्केटिंग र मूल्य निर्धारणमा महामारीको प्रभावका बारे थप जानकारीको लागि हाम्रो भर्खरको अध्ययन हेर्नुहोस्। तर यो ती वस्तुहरूको लागि कसरी कार्य गर्दछ देख्न सकिन्छ