ईमेल निजीकरणको लागि स्मार्ट दृष्टिकोणको व्याख्या गरियो

मार्केटर्सले ईमेल निजीकरणलाई ईमेल अभियानको उच्च प्रभावकारिताको संकेतको रूपमा हेर्न र यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न थाल्दछ। तर हामी विश्वास गर्छौं कि ईमेल निजीकरणको लागि बुद्धिमानी दृष्टिकोणले लागत-प्रभावकारिता दृष्टिकोणबाट राम्रो परिणाम दिन्छ। ईमेल लेख र उद्देश्यमा निर्भर गर्दै फरक किसिमले कसरी काम गर्छ भनेर देखाउन हामी हाम्रो लेखलाई पुरानो बल्क ईमेलबाट परिष्कृत ईमेल निजीकरणमा उल्टाउने उद्देश्य राख्छौं। हामी हाम्रो सिद्धान्त दिन जाँदैछन्