बिक्री आउटरीच: छ वटा रणनीतिहरू जुन हार्ट दिल (र अन्य सुझावहरू!)

व्यापार पत्र लेख्नु अवधारणा हो जुन विगतमा फिर्ता तन्किन्छ। त्यस समयमा, शारीरिक बिक्री पत्र ढोका-देखि-ढोका विपणक र तिनीहरूको पिचहरू प्रतिस्थापन गर्न को लागी एक प्रवृत्ति थियो। आधुनिक समयलाई आधुनिक दृष्टिकोणहरू आवश्यक पर्दछ (केवल प्रदर्शन विज्ञापनमा परिवर्तनहरू हेर्नुहोस्) र व्यवसाय बिक्री पत्रहरू लेख्नु कुनै अपवाद हुँदैन। राम्रो बिक्री पत्रको फारम र तत्वहरूका बारे केही सामान्य सिद्धान्तहरू अझै लागू हुन्छन्। त्योले भन्यो, तपाईको ब्यापार पत्रको संरचना र लम्बाई निर्भर छ