Acquire.io: एक एकीकृत ग्राहक संलग्नता प्लेटफार्म

ग्राहकहरू हरेक व्यवसायको जीवनरक्त हुन्। यद्यपि, केवल केही कम्पनीहरूले उनीहरूको विकसित मागहरू पूरा गर्न सक्दछन्, ग्राहकहरूको अनुभवमा लगानी गर्न तयार हुने र आफ्नो बजार साझेदारी सुधार गर्न सक्ने कम्पनीहरूका लागि अवसरको ठूलो झ्याल छोडेर। अचम्मको कुरा, सीएक्स व्यवस्थापन व्यापार नेताहरूको लागि शीर्ष प्राथमिकताको रूपमा देखा परेको छ जसले यसलाई एक्सेस गर्न संसाधनहरूको बढ्दो मात्रा राख्दै छन्। जहाँसम्म, सहि प्रविधि बिना, यो सम्भव छैन