तपाईंको सानो व्यापारको लागि उत्तम B2C CRM के हो?

ग्राहक सम्बन्धहरू उनीहरूको स्थापनादेखि धेरै लामो यात्रामा आएका छन्। Business2Cuuuser मानसिकता पनि अन्तिम उत्पादन को सरासर वितरणको सट्टा एक अधिक UX- केंद्रित मानसिकतामा सरेको छ। तपाईंको व्यवसायको लागि सही ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन सफ्टवेयर छनौट गर्न कठिन हुन सक्छ।