मागको पूर्वानुमान गर्न सोशल मीडियाको प्रयोग गरी ईन्टरप्राइजेस: पेप्सीको

आज उपभोक्ता माग पहिले भन्दा छिटो परिवर्तन हुन्छ। नतिजाको रूपमा, नयाँ उत्पादन सुरूवातहरू अत्यधिक उच्च दरहरूमा असफल भइरहेका छन्। सबै पछि, बजारको सहि आकलन गर्न र मागको पूर्वानुमान गर्न डाटाको टेराबाइट आवश्यक पर्दछ, जुन पोइन्ट अफ सेल नम्बर, ई-वाणिज्य लेनदेन, स्टक-बाहिर इतिहास, मूल्य निर्धारण औसत, प्रचार योजना, विशेष घटनाहरू, मौसम बान्की, र अन्य धेरै कारकहरू। यसमा थप्नका लागि, अधिकांश उद्यमहरूले भविष्यका खरीदहरूको भविष्यवाणी गर्न अनलाइन उपभोक्ता संवाद लागू गर्ने महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न जारी राख्छन्