"सन्दर्भ विपणन" वास्तवमा के मतलब हो?

सामग्री, संचार, र कहानी कथनबाट क्यारियर बनाउने कसैको रूपमा, "प्रसंग" को भूमिकाको लागि मेरो दिमागमा विशेष स्थान छ। हामी के कुराकानी गर्छौं - चाहे व्यापारमा वा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनहरूमा - हाम्रो दर्शकहरूको लागि प्रासंगिक हुन्छ केवल जब उनीहरू सन्देशको प्रस understand्ग बुझ्दछन्। सन्दर्भ बिना, अर्थ हराएको छ। प्रस context्ग बिना नै दर्शकहरू अलमल्लमा पर्दछन् किन तपाईं उनीहरूसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले के लिन्छन् र किन अन्ततः तपाईंको सन्देश किन?