AudioMob: अडियो विज्ञापनको साथ नयाँ सालको बिक्रीमा घण्टी दिनुहोस्

अडियो विज्ञापनहरू प्रभावकारी, अत्यधिक लक्षित, र ब्रान्डको शोरका माध्यमबाट काट्ने र नयाँ वर्षमा उनीहरूको बिक्री बढाउनको लागि सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्दछ। अडियो विज्ञापनको उदय रेडियोको बाहिरको उद्योगमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ तर यसले पहिले नै ठूलो बज सिर्जना गरिरहेको छ। हल्लाको बीचमा, मोबाइल खेलहरूमा अडियो विज्ञापनहरू आफ्नै प्लेटफर्म बनाउँदैछन; उद्योग अवरूद्ध गर्दै छिटो बढ्दै, ब्रान्डले विज्ञापनको उच्च क्यालिबर देखिरहेको छ