गुगलको नयाँ घुम्ने विज्ञापन अपडेटले एडवर्ड अभियानहरूका लागि के अर्थ राख्छ?  

गुगल परिवर्तनको पर्यायवाची हो। त्यसैले यो कुनै आश्चर्यको रूपमा आएको हुन सक्छ कि अगस्ट २ on मा, कम्पनीले अझै उनीहरूको अनलाइन विज्ञापन सेटिंग्समा विशेष परिवर्तन विज्ञापन घुमाउनको साथमा अर्को परिवर्तन ल्यायो। वास्तविक प्रश्न यो हो - यो नयाँ परिवर्तनले तपाईंको लागि, तपाईंको विज्ञापन बजेट र तपाईंको विज्ञापन प्रदर्शनको अर्थ के हो? गुगलले त्यस्ता परिवर्तन गर्दा विवरणको अधिकता दिनको लागि एक होईन, धेरै कम्पनीहरूले कसरी अन्धकारमा महसुस गर्छन्