साँच्चै ग्राहक केन्द्रित कम्पनीहरु बाट 3 पाठ

ग्राहक प्रतिक्रिया सing्कलन इष्टतम ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न मा स्पष्ट पहिलो कदम हो। तर यो मात्र पहिलो चरण हो। केहि पूरा हुदैन जब सम्म कि प्रतिक्रिया कुनै प्रकार को कार्य को ड्राइव। धेरै पटक प्रतिक्रिया स collected्कलन गरिन्छ, प्रतिक्रियाहरु को एक डाटाबेस मा एकत्रित, समय संग विश्लेषण, रिपोर्टहरु उत्पन्न हुन्छन्, र अन्ततः एक प्रस्तुति परिवर्तन को सिफारिश गरीन्छ। तब सम्म ग्राहकहरु जो प्रतिक्रिया प्रदान गरीएको छ कि केहि पनी आफ्नो इनपुट संग गरीरहेको छ र उनीहरु लाई निर्धारित गरीएको छ