Marketing मार्केटिंग उपकरण तपाईलाई उत्तम ब्लग सामग्री छिटो बनाउन मद्दत गर्न

सामग्री मार्केटिंगको विन्दु के हो? के यो महान् सामग्रीहरू विकास गर्ने र बहु ​​श्रोताहरू मार्फत तपाईंको श्रोताको ध्यान खिच्नको लागि प्रचार गर्ने बारेमा हो? खैर त्यो सबैभन्दा ठूलो अंश हो। तर सामग्री मार्केटिंग यस भन्दा धेरै हो। यदि तपाईं ती आधारभूतहरूमा तपाईंको दृष्टिकोण सीमित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एनालिटिक्स जाँच गर्नुहुनेछ र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि सामग्रीले महत्त्वपूर्ण ट्राफिकलाई आकर्षित गरेको छैन। ClearVoice सर्वेक्षण गरीयो १,००० मार्केटर्स को पत्ता लगाउन को लागी सबैभन्दा ठूलो सामग्री चुनौतिहरु थिए। को