Ays तपाईंको प्रस्तुतीकरण प्रबन्ध रणनीति तरीका - वा यसको अभाव - समय, संसाधन र व्यापार बर्बाद गर्दैछ

के तपाईं मलाई यो प्रस्तुतीकरण सँगै राख्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो बैठक एक घण्टामा छ। म स्लाइड फेला पार्न सक्दिन। त्यो गलत स्लाइड हो। $ #! * त्यो गलत डेक हो। परिचित ध्वनि? त्यसो भए तपाईं प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण व्यवस्थापन रणनीति प्रयोग गर्नुहुन्न। र, परिणाम स्वरूप, तपाईं समय, स्रोतहरू र सबै भन्दा माथि, व्यवसाय गुमाउँदै हुनुहुन्छ। प्रस्तुतीकरण प्रबन्धनले यो सुनिश्चित गर्दछ कि सही सन्देश सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोर्चामा संचार गरिएको छ - जब एक बिक्री व्यक्ति एक संग कुरा गर्दैछ