सुझावहरू र सेल्सफोर्स इन्टिग्रेसनहरूको परीक्षणको लागि उत्तम अभ्यासहरू

सेल्सफोर्स परीक्षणले तपाईंलाई तपाईंको अनुकूलित बिक्री बल समायोजन र अन्य उद्यम अनुप्रयोगहरूका साथ प्रकार्यहरू मान्य गर्न मद्दत गर्दछ। राम्रो परीक्षणले खाताबाट लिड्स, अवसरहरू देखि रिपोर्टहरू, र अभियानहरूबाट सम्पर्कहरूसम्म सबै सेल्सफोर्स मोड्यूलहरू समेट्छ। सबै परीक्षणहरूको मामला मा जस्तै, त्यहाँ एक राम्रो (प्रभावकारी र कुशल) तरीका एक बिक्री बल परीक्षण गर्ने एक खराब तरीका छ। त्यसोभए, सेल्सफोर्सको राम्रो अभ्यास के हो? सहि परीक्षण उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् - बिक्री बल परीक्षण