किन मार्केटिङ र आईटी टोलीहरूले साइबर सुरक्षा जिम्मेवारीहरू साझा गर्नुपर्छ

महामारीले संगठन भित्रका प्रत्येक विभागलाई साइबर सुरक्षामा बढी ध्यान दिनको आवश्यकतालाई बढायो। त्यो अर्थ राख्छ, हैन? हामीले हाम्रा प्रक्रियाहरू र दिन-प्रतिदिनको काममा जति धेरै प्रविधि प्रयोग गर्छौं, हामी उलंघनको लागि त्यति नै कमजोर हुन सक्छौं। तर राम्रो साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अपनाउन राम्ररी जानकार मार्केटिङ टोलीहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ। साइबरसुरक्षा सामान्यतया सूचना प्रविधि (IT) नेताहरू, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारीहरू (CISO) र मुख्य प्रविधि अधिकारीहरू (CTO) को लागि चिन्ताको विषय भएको छ।