स्कोरिंग सामाजिक संलग्नता

धेरै बजारहरू ग्राहकहरूसँग संलग्न हुन, ब्रान्ड सचेतना निर्माण गर्न र सीसा उत्पन्न गर्न सामाजिक मिडियाको प्रयोगको महत्त्व बुझ्दछन्, तर धेरै कम्पनीहरू अझै पनि स struggle्घर्ष गर्दछन्। कसरी तपाईं व्यक्तिगत स्तरमा संभावनाहरू संलग्न गर्नुहुन्छ, तपाईंको कम्पनीको मूल्य प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र अन्तमा तिनीहरूलाई ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ? एक व्यवसाय को लागी हजारौं ट्विटर अनुयायीहरु को लागी सानो मूल्य छ यदि कोही तपाइँ बाट खरीद छैन भने। यो परिणामहरू मापन गर्न र यदि तपाईं के गरिरहनु भएको छ भनेर सजिलै पहिचान गर्न उमाल्छ