WOM एक्रोनिम्स

पीटीओ

WOM को संक्षिप्त रूप हो मुखको कुरा.

वर्ड-अफ-माउथ भनेको उपभोक्ता वा व्यवसायले स्वेच्छिक रूपमा एक-देखि-एक कुराकानीमा वा सार्वजनिक रूपमा सोशल मिडिया वा अर्को अनलाइन साइट मार्फत अर्को ब्रान्डको प्रचार गर्छ। WOM लगातार बिक्रीको एक अग्रणी चालक हो किनभने यसको उत्पत्ति विश्वसनीय स्रोतहरूबाट हो जुन (सामान्यतया) शब्द फैलाउनको लागि पुरस्कृत हुँदैन।