UX परिवर्णी शब्द

UX

UX को संक्षिप्त रूप हो प्रयोगकर्ता अनुभव.

खरिद प्रक्रिया भरि तपाईंको ब्रान्डसँग ग्राहकसँग हुने हरेक अन्तरक्रिया। ग्राहकको अनुभवले तपाईंको ब्रान्डको खरिदकर्ताको धारणालाई प्रभाव पार्छ। सकारात्मक अनुभवले सम्भावित खरीददारहरूलाई ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्छ र वर्तमान ग्राहकहरूलाई वफादार राख्छ।