USSD एक्रोनिम्स

USSD

USSD को संक्षिप्त रूप हो असंरचित पूरक सेवा डाटा.

मोबाइल फोनद्वारा मोबाइल नेटवर्क अपरेटरका कम्प्युटरहरूसँग सञ्चार गर्न प्रयोग गरिने सञ्चार प्रोटोकल। USSD को साथ, मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले मेनुहरूबाट चयन गरेर सीधा अन्तरक्रिया गर्छन्। एसएमएस सन्देशको विपरीत, USSD सन्देशले प्रत्येक सत्रसँग वास्तविक-समय जडान सिर्जना गर्दछ, सूचनाको दुई-तर्फी सञ्चार सक्षम पार्दै।