USP परिवर्णी शब्द

खासियत

USP को संक्षिप्त रूप हो अद्वितीय बिक्रि प्रस्ताव.

सम्भाव्यता र ग्राहकहरूलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूबाट आफ्नै ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवाको भिन्नताबारे जानकारी गराउन मार्केटिङ रणनीति विकसित र कार्यान्वयन गरिएको हो। को रूपमा पनि चिनिन्छ अद्वितीय बिक्री बिन्दुवा अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव (UVP).