URL एक्रोनिम्स

URL

URL को संक्षिप्त रूप हो वर्दी संसाधन लोकेटर.

युनिभर्सल रिसोर्स आइडेन्टिफायर (URI) को एक रूप जसले नेटवर्क प्रोटोक प्रयोग गरेर पहुँच एल्गोरिथ्ममा नक्सा गर्ने ठेगाना परिभाषित गर्दछ